Cầm đồ online với F88

Điêu kiện để cầm đồ online với F88 : có tài sản cầm như : 

  • Đăng ký ô tô + xe máy (cà vẹt xe )
  • Xe máy
  • ĐT 
  • Laptop
  • Trang sức …

F88 được thành lập năm 2013 với quyết tâm thay đổi định kiến của xã hội đối với ngành nghề cầm đồ truyền thống đã tồn tại lâu đời tại Việt Nam, F88 đi tiên phong tại thị trường Việt Nam với mô hình Hệ thống Cầm đồ Toàn quốc, cung cấp dịch vụ cầm đồ Tin cậy – Nhanh chóng – Thân thiện.

Đăng ký tư vấn tại đây